Bij ons wonen?

Als je bij ons wilt komen wonen, willen we natuurlijk graag eerst met je in gesprek. Zo kunnen we bespreken of we bij elkaar passen. Dat gesprek hebben we met elke bewoner. We hebben ook een gesprek met de ouders: de ouders dragen immers gezamenlijk het wooninitiatief en moeten dus ook wel een beetje bij elkaar passen.

Intake

Als je bij ons komt wonen, maak je gebruik van de door ons aangeboden zorg. Voordat je bij ons woont, toetsen we of jij bij ons past en of wij bij jou passen. Als je een jongvolwassene bent tussen de 20 en 30 jaar met een verstandelijke beperking (ZZP VG 3 of ZZP VG 4), hebben we misschien een plek voor je. Als je te maken hebt met (ernstige) gedragsproblematiek of een (ernstige) fysieke beperking, zijn we niet in staat om gepaste zorg te bieden en is plaatsing daarom niet mogelijk. Onze zorgprofessionals verzorgen een intake om te bespreken of plaatsing mogelijk en wenselijk is.

Samen

Omdat we een een ouderinitiatief zijn, is participatie van ouders onontbeerlijk. We vinden dat ouders betrokken moeten zijn, maar voldoende afstand moeten bewaren om ruimte te laten voor onze zorgprofessionals.

Geld

Het huurcontract en zorgcontract zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Bewoners stellen 95% van hun pgb (exclusief het budget dagbesteding) beschikbaar voor de zorg in het wooninitiatief. De overige 5% kunnen bewoners besteden aan begeleiding van hun eigen keuze. Bewoners stellen de Toeslag Wooninitiatieven beschikbaar aan Goed Wonen Zaanstreek. Daaruit betalen we o.a. de huurkosten voor de gezamenlijke ruimtes.
Bewoners betalen huur (circa € 600) en servicekosten (circa € 100). Ze moeten zelf huurtoeslag aanvragen. Ze betalen een bijdrage in de huishoudkosten van € 200 (voor gezamenlijk eten, drinken en schoonmaakartikelen) en een bijdrage van € 15 voor gezamenlijk activiteiten.
Van ouders en/of vertegenwoordigers verwachten we een bijdrage van € 50 voor gemeenschappelijke kosten, zoals voor de aanschaf en onderhoud van inventaris.
Alle bedragen zijn bedragen per maand, ze zijn berekend per december 2020. Hou er rekening mee dat prijzen inmiddels gestegen zijn.

Contact

Wil je meer weten? Klik op onderstaande button: we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Goed Wonen Zaanstreek

Persoonlijke groei in een fijne woonomgeving.