Bij ons wonen?

Bewonersinformatie

Stichting Goed Wonen Zaanstreek is een wooninitiatief of ouderinitiatief. Wie bij ons komt wonen maakt gebruik van de aangeboden zorg en woont in één van onze appartementen. Voordat een bewoner bij ons komt wonen, toetsen we eerst of de bewoner bij ons past en of wij bij de bewoner passen. We zijn ingericht op jongvolwassenen tussen de 20 en 30 jaar met een verstandelijke beperking (ZZP VG 3 of ZZP VG 4). We zijn niet ingericht op de begeleiding van jongeren met (ernstige) gedragsproblematiek of (ernstige) fysieke handicap. De zorgprofessionals verzorgen een intake van de bewoner om te bezien of plaatsing wenselijk is.

Stichting Goed Wonen Zaanstreek is een ouderinitiatief: participatie van ouders is voor de Stichting en voor het functioneren van de voorziening van groot belang. We vinden dat ouders in dat profiel moeten passen: betrokken maar met voldoende afstand om ruimte te laten voor andere werkwijzen.

Huurcontract en zorgcontract zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Financieel

Bewoners stellen 95% van hun pgb (VG3 of VG4) beschikbaar voor de zorg in het wooninitiatief. 5% kunnen bewoners besteden aan begeleiding van hun eigen keuze. Bewoners stellen de Toeslag Wooninitiatieven beschikbaar aan de Stichting Goed Wonen Zaanstreek.

Bewoners betalen voor hun appartement huur (circa € 600) en servicekosten (circa € 100). Bewoners moet zelf huursubsidie aanvragen.

Bewoners betalen een bijdrage in de huishoudkosten van € 200 (voor gezamenlijk eten, drinken en schoonmaakartikelen) en een bijdrage van € 15 voor gezamenlijk activiteiten.

Van ouders en/of vertegenwoordigers verwachten we een bijdrage van € 600 tot € 1.200 per jaar.

Alle bedragen zijn richtbedragen; prijsstijgingen zijn niet uitgesloten.

Copyright Stichting Goed Wonen Zaanstreek © 2022

Ontwikkeld door Codact