Downloads

Het jaarverslag (bestuursverslag en financieel verslag) van de Stichting Goed Wonen Zaanstreek 2021 is vastgesteld door het bestuur in de vergadering van 15 februari 2022.

Download Jaarverslag 2021

In het projectplan worden de kaders voor het beleid van de stichting weergegeven en worden de visie op zorg, wonen en de bewoners in samenhang gebracht.

Download Projectplan

Het jaarverslag 2020 omvat het bestuursverslag over 2020 en het financieel verslag over 2020.

Download Jaarverslag 2020

Het jaarverslag 2019 omvat het bestuursverslag over 2019 en het financieel verslag over 2019.

Download Jaarverslag 2019

De statuten zijn onderdeel van de akte van oprichting. De download heeft alleen betrekking op de statuten.

Download Statuten

Copyright Stichting Goed Wonen Zaanstreek © 2022

Ontwikkeld door Codact