Downloads

In het projectplan worden de kaders voor het beleid van de stichting weergegeven en worden de visie op zorg, wonen en de bewoners in samenhang gebracht.

Download Projectplan

Het bestuursverslag 2019 is opgenomen in jaarverslag 2019. Het bestuursverslag geeft belangrijke gebeurtenissen in het jaar weer, het jaarverslag omvat de financiële verslaglegging.

Download Jaarverslag bestuur

Het jaarverslag 2019 omvat een bestuursverslag en de financiële verslaglegging van de Stichting. Bestuursverslag en financiële verslaglegging zijn nauw met elkaar verbonden.

Download Financieel jaarverslag

De statuten zijn onderdeel van de akte van oprichting. De download heeft alleen betrekking op de statuten.

Download Statuten

Copyright Stichting Goed Wonen Zaanstreek © 2022

Ontwikkeld door Codact