Stichting

Doel

Stichting Goed Wonen Zaanstreek wil jongvolwassenen met een verstandelijke beperking ondersteunen in hun ontwikkeling. We helpen je in ontwikkeling naar zelfstandigheid, zelfredzaamheid en participatie in de maatschappij. We realiseren daarom een veilige en inspirerende woonplek voor 10-15 jongvolwassenen met een verstandelijke beperking. Begeleiding vindt plaats door professionele zorgverleners.

Visie

Een verstandelijke beperking vormt een uitdaging. Een uitdaging voor de jongeren zelf. Maar is ook een uitdaging voor ouders, begeleiders en alle andere betrokkenen. Het is een uitdaging om capaciteiten te ontplooien, grenzen te verleggen en te ontdekken dat je vaak tot meer in staat bent, dan jezelf denkt.

Iedereen wil een keer het ouderlijk huis verlaten. Als je een verstandelijke beperking hebt, heb je daarbij vaak begeleiding nodig. Met goede begeleiding kun je zo zelfstandig mogelijk wonen. Veel kun je zelf, maar je hebt wel hulp of aansturing nodig bij jouw leven. Samenwonen in een groep, maar wel in je eigen appartement in een overzichtelijk gebouw. Dat is dan een mooie manier van wonen.

Stichting Goed Wonen Zaanstreek wil graag op deze manier een veilige en inspirerende woonvoorziening voor jongvolwassenen met een verstandelijke beperking in Zaandam realiseren. Begeleiding wordt verzorgd door professionele medewerkers. Zo bieden we een beschermde woonomgeving.

Wij stellen een goede samenwerking tussen ouders en zorgverleners op prijs. Zo kunnen we ervoor zorgen dat iedereen de zorg en begeleiding krijgt die hij of zij nodig heeft. De begeleiding is ook gericht op het samenwonen in een groep. We verwachten van ouders dat ze betrokken zijn bij elkaar, open staan voor anderen en zich gezamenlijk willen inzetten voor het wooninitiatief. Daarnaast is aandacht voor het eigen kind voor ons vanzelfsprekend We bieden een echt thuis: samenwonen, gezamenlijk eten en samenleven, maar ook je eigen woonruimte.

Meer informatie

Meer informatie over de Stichting Goed Wonen Zaanstreek en haar beleid is te vinden op de pagina Downloads.

Copyright Stichting Goed Wonen Zaanstreek © 2022

Ontwikkeld door Codact