Visie op zorg

Stichting Goed Wonen Zaanstreek koopt zorg in bij een organisatie die professionele zorg kan bieden. Zorg en begeleiding worden gefinancierd uit het persoonsgebonden budget (pgb) van de bewoners. Doordat we de zorg centraal inkopen kunnen we zorg en begeleiding optimaliseren. We zetten in op zowel individuele als collectieve zorg en begeleiding van de bewoners.

Voor de zorg gaan we uit van coachende begeleiders. We streven naar 24-uurs-bezetting. Ook in de nacht is begeleiding aanwezig. Begeleiders worden bijgestaan door een gedragsdeskundige die periodiek overleg voert. De gedragsdeskundige wordt ook ingezet bij intake en advisering bij het zoeken en kiezen van nieuwe bewoners.

Copyright Stichting Goed Wonen Zaanstreek © 2022

Ontwikkeld door Codact