Stichting Goed Wonen Zaanstreek

Een woongemeenschap in Zaandam

Woonvisie

Welkom op de website van Stichting Goed Wonen Zaanstreek. De Stichting wil een wooninitiatief creëren voor 10-15 jongvolwassenen met een verstandelijke beperking in Zaandam. Er is inmiddels zicht op een pand, maar daarvoor moet er nog heel wat werk worden verzet. Gemeentelijk goedkeuring, werving van bewoners, verbouwing van een pand, aanschaf van inventaris voor centrale ruimten, zoeken van een organisatie die de zorg kan verlenen, verwerven van voldoende financiële middelen, beperken van financiële en juridische risico’s, formuleren van beleidsvisies met betrekking tot zorg, bewoners en allerlei belanghebbenden. We zijn kortom heel enthousiast, maar we zijn ons ook bewust van al het werk dat we al verzet hebben en het werk dat nog moet worden verzet

Op deze website is informatie beschikbaar over de Stichting, over enkele toekomstige bewoners en informatie voor toekomstige bewoners. Als de website nog vragen over laat, dan kun je contact met ons opnemen via de mail: bestuur@sgwz.nl. De Stichting wordt bestuurd door vrijwilligers. Dat betekent dat het soms even tijd kost voor we kunnen reageren.

LEES MEER

Uniek in de Zaanstreek

Copyright Stichting Goed Wonen Zaanstreek © 2022

Ontwikkeld door Codact